Föreningen

Vad händer:
IMG_3840
• Intern jaktstig 15:e sep.

—————————————————————————————————–

Västansjö V.V.O. är ett viltvårdsområde som ligger i Sunne kommun i det vackra Fryksdalen i Värmland.

Området har postadress Rottneros och består av följande hemman; S. a Arneby, Hastersby, Hån, Hälleberg, V:a Ingerby, Skröttingerud, S:a Såneby, Sånebytorp, Toneby, Tonerud, Västansjö, Årnäs, Årås, Sälsjön (delar av) och Öjervik. Området omfattar cirka 3 800 hektar.

Föreningen bildades 1950 som ett jaktvårdsområde och var i och med detta en av de allra första av sitt slag, där markägare slöt sig samman för att bättre kunna förvalta de naturresurser som fanns på de innefattade markerna. 2001 ombildades föreningen, med samma geografiska grund, till ett viltvårdsområde.

Sedan 2013 så ingår vår förening även i Gräsmark Västra Älgskötselområde (Ä.S.O.), detta syftande till att ytterligare stärka och utöka den viktiga förvaltningen av främst älgbeståndet på markerna i området. Vårt Ä.S.O. omfattar drygt 20 000 hektar totalt.

Canon EOS 450D51177

 

Non-Swedish visitors

If you do not speak Swedish but would like to have some more information – try the translation button below or send an e-mail to info@vastansjovvo.se

 

Följ med på hemsidan

Vill du skicka in bilder och kommentarer eller veta hur du enkelt och hela tiden kan följa med på hemsidan via en smart phone.

Skicka ett mail till L8@vastansjovvo.se

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i vår styrelse. Skicka ett mail till: info@vastansjovvo.se